หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ( สำนักปลัด )( ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 - 27 มีนาคม 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2567 ]จ้างโครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชผักตบชวาในลำคลองพื้นที่ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2567 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บฉ-8556 ปทุมธานี (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์การฉีด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นซ์เตอร์) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 58