หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อสื่อการเรียนรู้ (หนังสือเรียน) เสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บฉ 8556 จำนวน 1 คัน ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ 2 ลูก พร้อมบริการเปลี่ยน ) รถบรรทุกขยะ 83-6197 ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]วัสดุสำนักงาน 1 รายการ ( กองคลัง ) [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างทำสติกเกอร์ แสดงการชำระค่าขยะรายปี ประจำปีงบประมาณ 2566(จำนวน 1,200 แผ่น ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค-1383 ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 38