หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ รางวี และบ่อพัก ซอยสุวิมลอุทิศ ( เคหะวัดไพร่ฟ้า ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาวรวม 378.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,003.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ รางวี และบ่อพัก หมู่ที่ 2 , 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 770.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,620.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุประปา จำนวน 5 รายการ ( กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 9 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]ซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิว จำนวน 1 เครื่อง ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0912 ( รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 8556 ( เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น ECOSYS 4125 idn ยี่ห้อ KYOCERA จำนวน 1 เครื่อง ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ รางวี และบ่อพัก ซอยสุวิมลอุทิศ ( เคหะวัดไพร่ฟ้า ) หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.30 เมตร ยาวรวม 378.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,003.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23