หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ที่ 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 1,300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 6,500.00 ตารางเมตร ( รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กองช่าง อบต.บางหลวงกำหนด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ สายเคหะวัดไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ( กองการศึกษา ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ สายเคหะวัดไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำ สายเคหะวัดไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45