หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว ( สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ( กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้ง ( งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ( กองช่าง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระยามหาโยธาฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 28,775.00 ตารางเมตร ( รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กองช่าง อบต.บางหลวง กำหนด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบคลองพระยามหาโยธาฝั่งทิศใต้ หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 28,775.00 ตารางเมตร ( รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กองช่าง อบต.บางหลวง กำหนด ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ธ.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ และบ่อพัก ซอยแก้วละออ หมู่ที่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี [ 19 ธ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกและลูกรัง พร้อมขนส่ง และปรับเกลี่ยแต่ง ( รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]จ้างโครงการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชผักตบชวา ในลำคลองพื้นที่ตำบลบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ( รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานที่กองช่างกำหนด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 42