หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สารกำจัดวัชพืช) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง [ 10 ต.ค. 2566 ]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกทางเข้า อบต. - สะพานข้ามคลองวัดไพร่ฟ้า หมู่ที่ 5 (ช่วงที่1) [ 10 ต.ค. 2566 ]โครงการจัดทำป้ายบอกทาง/ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ตั้งสำนักงานอบต.บางหลวง ป้ายบอกชื่อซอย ป้ายบอกชื่อถนน ป้ายเฉลิมพระเกียรติและซุ้มเฉลิมพระเกียรติในเขต อบต.บางหลวง [ 10 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างสถานที่ทิ้งและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]ซื้อค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 54