หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว1444 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  [ 27 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8285 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8286 การนำส่งเงินค่าใช้จ่ายผ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8267 การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot ของ อปท.  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8271 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1437 ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาทำการประเมินตนเองเตรียมควา่มพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2565  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว1435 ข้อสั่งการเพิ่มเติมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาคลอง  [ 26 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8068 การประเมินการใช้ประโยชน์ ฯ ระบบสารสนเทศเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนของ อปท. (SOLA)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8080 การะประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นฯ (ELE)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 1430 การประเมินประสิทธิภาพระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chat Bot  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8207 ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8205 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8204 ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8144 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8142 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 2  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว8083 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565)  [ 25 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1424 เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8052 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ปทุมธานีจังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว8104 การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว1409 การรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 2  [ 24 พ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 259
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10