หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 8156 ขออนุมัติโอนเงินสมทบจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 8155 ขออนุมัติโอนเงินสมทบจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว405 ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนเข้าร่วมการทดสอบเครื่องมือการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ 8165 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ฯ  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 8075 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าไม้  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 8076 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว8104 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)  [ 17 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว8019 การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ฿กษา 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 5008 ขออนุมัติโอนเงินสมทบจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทต.บ้านใหม่  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว399 อบรมเครือข่ายจรรยาบรรณ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว400 เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว8018 ประเมินผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว8010 รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว8000 ขยายเวลาการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 8003 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี รายนางนิศารัตน์ ตรีสุวรณ  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว8009 ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.3/ว8004 ข้อหารือการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.5/ 397 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณะกรราการดำเนินการประจำปี 2564  [ 14 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.2/ว395 เลื่อนการองรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
ปท 0023.1/ว394 ตัวชี้วัดที่  [ 13 พ.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 178
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10