หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.3/ว21971 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 21923 ขอรับเงินบำเหน็จ 65 ปี นางฐิตินันท์ เจริญอาจ  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว21969 โครงการพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ (ทักษะสมอง EF - Executive Fuecutives, ตัวตน (Self) และพัฒนาการ 4 ด้าน) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 21968 ขอรับเงินบำเหน็จปกติพนักงานเทศบาล รายนางสุจิตรา สาธุรัตน์  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 21972 ขอรับเงินบำนาญปกติ และเงินบำเหน็จดำรงชีพ นายดำรงค์ สร้อยสงค์  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว21978 ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ 21976 ขอรับเงินบำเหน็จปกติ รายนางสาวเรียมพัน เถาทิพย์  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว21980 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว21981 ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดในพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. ......  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว3988 การสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ 3985 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.5/ว21948 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญช้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ปี 2567  [ 27 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 21817 ขออนุญาตให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และะสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีเดินทางไปต่างประเทศ  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว3975 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2024 ครั้งที่ 13  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.1/ 21816 ขออนุญาตให้ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี และะสภาเทศบาลเมืองปทุมธานีเดินทางไปต่างประเทศ  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว21822 การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย [ เอกสาร1 ]  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.6/ว3948 ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว3974 ขอความอนุเคราะห์ สถจ.ปท แจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ในสังกัด อปท. ดำเนินการตอบแบบฟอร์มติดตามการจัดส่งและรับมอบนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.2/ว3952 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
ปท 0023.3/ว3966 (แก้ไขเพิ่มเติม)การบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ปี 2567  [ 23 พ.ย. 2566 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 393
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10