หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางหลวง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปท 0023.5/ 15473 ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ 65 ปี นางสายหยุด พงษปวโรภาส  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว15477 การเปิดใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ เอกสาร1 ]  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว2356 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนตามโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียน  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว2363 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัติกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทย  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว2362 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว2357 ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว15382 การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2565  [ 23 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว2354 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว15396 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ 15398 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว15389 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว15384 ขอเชิญเข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SZ2022)  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.5/ว2331 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว2329 การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว15328 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว15308 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว15311 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.3/ว15301 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.1/ว15246 ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565  [ 21 ก.ย. 2565 ]   
ปท 0023.2/ว15255 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 20 ก.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 284
   

 
 
 
 
 
 
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10