หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
'' เมืองน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า
ชาวประชามีส่วนร่วม บริหารจัดการโปร่งใส
ห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ''
นายคำรณ งามประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหลวง
อบต.บางหลวง
1
2
3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
วัคซีนที่ดีที่สุดในประเทศตอนนี้ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง งดการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งมีโอกาสเส [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 64 
สายด่วนโควิดปทุมธานี [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 34 
ทำความเข้าใจกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 63 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่ว [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 93 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 86 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 77 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 103 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 368 
ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 278 
ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 278 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 258 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 380 
 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 27 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 4 ( ประจำเดือน กร [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 54 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โควิด 19 [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 65 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ( [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 62 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ( [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 61 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 4 ( ประจำเดือน กรกฎ [ 27 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 75 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 3 ( ประจำเดือน เมษา [ 27 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 104 
 
ปท 0023.1/ว3290 ขอความร่วมมือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา ยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว188 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว188 การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3244 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3244 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3244 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3245 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว184 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3258 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว185 การสมัครเป็นสมาชิกชมรมกอล์ฟกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว182 การสรรหาและพิจารราคัดเลือกเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3208 การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3208 ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนังงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3208 ขออนุญาตจัดสอบบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.4/ว3213 การขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว3306 การขอรับเครื่องราชหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.4/ว3128 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.4/ว3127 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.1/ว3155 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว3116 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ปีการศึกษา 2564  [ 19 ก.พ. 2564 ]  
 
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) กพส. มท 0810.8/ว378  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 1-5 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว372 [รายชื่อ]  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว371  [ 24 ก.พ. 2564 ]
การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว367  [ 24 ก.พ. 2564 ]
ข้อหารือกรณีอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว366  [ 24 ก.พ. 2564 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-27 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว364 [รายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว358  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว363  [ 23 ก.พ. 2564 ]
กำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.2/ว1095 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [บัญชีรายชื่อ]  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ (เราชนะ) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว343  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 20,22-40 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว354  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กศ. มท 0816.1/ว341  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว353  [ 23 ก.พ. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว352  [ 23 ก.พ. 2564 ]
การรายงานผลความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว342  [ 23 ก.พ. 2564 ]
ปฏิทินการจัดส่งข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศ. มท 0816.3/ว338  [ 22 ก.พ. 2564 ]
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขการบันทึกข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว348  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว335 [รายชื่อ] [แบบรายงาน]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งโครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว326  [ 22 ก.พ. 2564 ]
แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2564 รุ่นที่ 16 - 60 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว344 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.พ. 2564 ]
การดำเนินงานโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท. ทั้่ง 5 ด้าน (เฉลี่ยรวม 5 ด้าน น้อยกว่าร้อยละ 70) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web conference) ฯ กพส. มท 0810.7/ว333  [ 19 ก.พ. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว332 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.พ. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2  [ 19 ก.พ. 2564 ]
การจัดส่งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว336  [ 19 ก.พ. 2564 ]
 

ถูกใจไรซ์เบอรี่

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าบังอร ริมคลองบางหลวง
 
 
 
 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักหก คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันแ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง การผ่อนคลายให้เปิดสถานที่บริเวณโดยรอบตลาดพ [ 24 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อเงิน จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณสำนักงานองค์การบริส่วนตำบลบ่อเงิน หมู่ที่ ๒ [ 15 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว [ 11 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.หลักหก แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สิน [ 9 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.หลักหก ภาพบรรยากาศในวันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2564) เปิดรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก และสม [ 8 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 32 
ทต.หลักหก แผนที่แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลหลักหก [ 7 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 64 
ทต.หลักหก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดปทุมธ [ 7 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 30 
ทต.ระแหง ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.หลักหก ประกาศเทศบาล ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 23 
ทต.หลักหก ประกาศเทศบาล ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี [ 5 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.ระแหง โครงการแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ระแหง โครงการเราชนะ [ 4 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หลักหก ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน [ 3 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.หลักหก ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเล [ 2 ก.พ. 2564 ]    อ่าน 41 
 
การแจ้งรายงานต่างด้าว (14 ธ.ค. 2563)    อ่าน 512  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (14 ธ.ค. 2563)    อ่าน 381  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 909  ตอบ 4  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 089-883-9145
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10