หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
'' เมืองน่าอยู่ เกษตรกรรมก้าวหน้า
ชาวประชามีส่วนร่วม บริหารจัดการโปร่งใส
ห่างไกลยาเสพติด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ''
นายคำรณ งามประเสริฐ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางหลวง
อบต.บางหลวง
1
2
3
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
       
 
 
วัคซีนที่ดีที่สุดในประเทศตอนนี้ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง งดการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งมีโอกาสเส [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 52 
สายด่วนโควิดปทุมธานี [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 16 
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโ [ 25 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 17 
ทำความเข้าใจกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี [ 4 พ.ย. 2563 ]   อ่าน 46 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่ว [ 8 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 72 
ประกาศราคากลาง จัดซื้อ รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 27 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]   อ่าน 41 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 358 
ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 264 
ประกาศเรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเ [ 18 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 268 
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการ [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 250 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง [ 22 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 365 
 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 4 ( ประจำเดือน กร [ 27 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 39 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โควิด 19 [ 4 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 48 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2 [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 46 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ( [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ( [ 3 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 43 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 4 ( ประจำเดือน กรกฎ [ 27 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 56 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 3 ( ประจำเดือน เมษา [ 27 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 90 
ประกาศผลผู้ชนะ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการ ในระบบ e-GP ไตรมาส ที่ 2 ( ประจำเดือน มกรา [ 27 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 50 
 
ปท 0023.3/ว59 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว59 ขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest)  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว57 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายสูง  [ 19 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.2/ว1019 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว1024 รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ฯ  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ 1012 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564)  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว1011 แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว1010 การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว1008 ขอหารือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว991 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ไตรมาส4)  [ 18 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว53 บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.5/ว52 แก้ไขแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.4/ว51 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง เดือนธันวาคม 2563  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.4/ว916 หารือการใช้จ่ายเงินรับฝากค่าภาษีบำรุงท้องที่ร้อยละ 5  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว47 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม  [ 15 ม.ค. 2564 ]    
ปท 0023.3/ว781 การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
ปท 0023.2/ว41 โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
ปท 0023.3/ 762 การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 745 รายงานผลการตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
ปท 0023.5/ 743 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  [ 14 ม.ค. 2564 ]  
 
ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหา ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว2  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว97 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรายเดือน (มฝ.2) กสว. มท 0820.2/ว95  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว91 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว92 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 (Local Performance Assessment Annual report 2020) กพส. มท 0810.7/ว89 [รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 สบ.พถ. มท 0807.2/ว86  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า กค. มท 0803.3/ว99  [ 19 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว100  [ 19 ม.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว12  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว87  [ 19 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว90 [รายชื่อ (เก่า)] [รายชื่อ (ใหม่)] [สรุป (อปท.)]  [ 19 ม.ค. 2564 ]
ขอแจ้งขยายเวลาการส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Innovation Contest) กสว. มท 0820.2/ว83 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ท้องถิ่นอำเภอของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว85 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
รายงานความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว88 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ม.ค. 2564 ]
การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กสธ. มท 0819.2/ว77  [ 18 ม.ค. 2564 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]

ถูกใจไรซ์เบอรี่

ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าบังอร ริมคลองบางหลวง
 
 
 
 
อบต.บางหลวง [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หลักหก ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่และทรัพย์สิน [ 19 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.หลักหก ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้า [ 18 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ทต.หลักหก ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.หลักหก ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.หลักหก ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง การปิดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 อันเนื่องมาจ [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
ทต.หลักหก ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกพื้นที [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.หลักหก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด - 19 ณ ตลาดสัมมากรเมืองเอ [ 11 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.บ่อเงิน ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัส [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.หลักหก ประชาสัมพันธ์ เอกสารขอเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด [ 8 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.หลักหก ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเ [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.หลักหก ประกาศ หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทาง จากจังหวัดปทุมธานี เข้า - ออก นอกพื้นที [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
ทต.หลักหก ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระ [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
 
การแจ้งรายงานต่างด้าว (14 ธ.ค. 2563)    อ่าน 485  ตอบ 1  
สอบถามเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (14 ธ.ค. 2563)    อ่าน 353  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ส.ค. 2562)    อ่าน 889  ตอบ 4  
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 089-883-9145
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10