หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 

 
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข   จึงออกประกาศกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม ใบอนุญาตกิจการตลาด ใบอนุญาตกิจการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารที่มีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม
***ทั้งนี้แม้จะมีการยกเว้นอัตราค่าธรรมเนียม แต่ผู้ประกอบการยังคงต้อง ขออนุญาต ขอรับรองการแจ้ง และขอต่อใบอนุญาตตามปกติ
*** ซึ่งกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 14 พ.ย.2564 - 13 พ.ย. 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้
**  ทั้งนี้ ไม่ยกเว้น ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาตและค่าบริการเก็บขน กำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย **

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ธ.ค. 2564 เวลา 11.04 น. โดย คุณ ปรียารัตน์ หนูคง

ผู้เข้าชม 25 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10