หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    2 ธ.ค. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดยนายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลฯ พร้อมด้วย นางศรัญญา บุญปาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมฝึกซ้อมและตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของพนักงานป้องกันฯและพนักงานเทศกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมรับฟัง   1 ธ.ค. 2564 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   คำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 11764/2564 เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนรา 2019 (โควิด - 19) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ นิติกิจไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีฯ,นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯและสมาชิกสภาเทศบาลฯ เข้าพบ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหา   30 พ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ นิติกิจไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีฯ,หัวหน้าสำนักปลัด,เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ร่วมกับ รตอ.สันติ ชื่นชม รองสารวัตรจราจร ปากคลองรัง   30 พ.ย. 2564 5
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายรุ่ง แก้วปลาด สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ล้อมเทศบาลตำบลหลักหก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด- 19 โดยวิธี ATK ให้กับคุณครู,บ   30 พ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ นิติกิจไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีฯ, สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,ข้าราชการ,พนักงานเทศบาลตำบลหลักหก,ประชาชนและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกา   29 พ.ย. 2564 6
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวด ล้อมเทศบาลตำบลหลักหก ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด- 19 โดยวิธี ATK ให้กับคุณครู,บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุลักขณะ ในการเต   29 พ.ย. 2564 4
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันอาทิตย์ที่ 28พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตั้งจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้กับประชาชน ณ บริเวณหมู่บ้านพกฤกษาวิลล์ ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยของพี่   28 พ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ลงพื้นที่ให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก ในช่วงสถานก   27 พ.ย. 2564 3
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นางสุภาพ รบไพรี เลขานุการสภาเทศบาลฯ และนายสุทัศน์ ศรีอนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ตั้งจุดบริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ให้กับประชาชน ณ   27 พ.ย. 2564 1
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ,เจ้าหน้าที่เทศกิจ,เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้   26 พ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางพูด   ประกาศบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565   25 พ.ย. 2564 11
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลหลักหกโดย นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ นิติกิจไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีฯ,นายวีรพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ,นายทวีพร จั่นนาค ประธานสภาเทศบาลฯ,หัวหน้าสำนักปลัด,เจ้าหน้าที่   24 พ.ย. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หลักหก   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   19 พ.ย. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง   ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ   17 พ.ย. 2564 10
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักและคณะผู้บริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ลงพื้นที่ให้บริการเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหลักหก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ณ    12 พ.ย. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง บัญชีรายการห้องชุด ประจำปี 2564   12 พ.ย. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศเทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทสบาลตำบลหลักหก ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   12 พ.ย. 2564 2
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก มอบหมายให้นายสุทัศน์ ศรีอนันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ,เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่เทศกิจ ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านใหญ่ เพื่อป้องก   11 พ.ย. 2564 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 114
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10