หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางหลวง      19 ม.ค. 2564 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หลักหก   ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่และทรัพย์สินของเทศบาลตำบลหลักหก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระหว่าง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔   19 ม.ค. 2564 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1ม ภ.ด.ส.2) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   18 ม.ค. 2564 26
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลหลักหก ด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 3   12 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด เทศบาลตำบลหลักหก ด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฉบับที่ 2    12 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ เทศบาลตำบลหลักหก เรื่อง การปิดสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หมู่ 3 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)   12 ม.ค. 2564 19
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ เรื่องการกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์   11 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 (COVID - 19)   11 ม.ค. 2564 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)    11 ม.ค. 2564 14
ข่าวกิจกรรม ทต.หลักหก   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด - 19 ณ ตลาดสัมมากรเมืองเอก หมู่ที่ ๗ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   11 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน   ประกาศปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ่อเงิน (กรณีพิเศษ) การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019   8 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประชาสัมพันธ์ เอกสารขอเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด    8 ม.ค. 2564 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗)   7 ม.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทาง จากจังหวัดปทุมธานี เข้า - ออก นอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด   7 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   7 ม.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อเงิน   คณะผู้บริหารและพนีกงาน อบต.ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน   7 ม.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงาน / ส่วนราชการ   5 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันและ ควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    5 ม.ค. 2564 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558   4 ม.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.หลักหก   ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดโรงเรียน 28 จังหวัด วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564   4 ม.ค. 2564 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 85
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10