หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง [ 30 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 1 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
ประกาศ เรื่อง การถอนรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติออกจากบัญชีรายชื่อ [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ เรื่อง การเพิกถอนรายชื่อคนพิการออกจากบัญชีผผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง ระงับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2