หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


นายณรงค์ชัย กมลลิ้มรัตน์
ปลัด อบต.


นางสาวนงนภัส ไพรศรี
รองปลัด อบต.
 
 


นางสาวสุมิตรา ประทุมรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววรปรียา ศรีโสภณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญหการ


นายจิรศักดิ์ เพิ่มพูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน


นางสาวภิรมย์ ศักดิ์นุภาพ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวดลนภัส ประดับนิล
ผู้ช่วยบุคลากร


นางสาววารี จันทร์มณี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวกาญจนา เกินสกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเจริญชัย แซ่หลู
พนักงานขับรถยนต์


นายบรรลือ เตมียชาติ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวจินดา เหมือนดอกไม้
คนงานทั่วไป


นายสำเนาว์ คล้ายเมือง
นักการภารโรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10